Òrgans de govern

La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FDSL) es constitueix al setembre del 2012 per integrar jurídicament a l’EUIT. Està governada pel Patronat de la FDSL que és el màxim òrgan de govern de la Fundació i està composat per:

Presidenta

Sra. Josefina Soler i Carrera

Vocals

Sr. Josep Corominas Busqueta
Sr. Marià Gàllego Gàllego
Dr. Carlos Eliseo Sánchez Lancís (vocal representant de la UAB)

Secretària

Sra. Raquel Gómez Pérez

El Patronat de la FDSL es reuneix un mínim de 2 vegades l’any.
Assisteixen a les reunions:

  • Dra. Montserrat Comellas Oliva (directora de l’EUIT)