Governança

Imatges - Governança

A partir del 2012, i per demanda de l’Ajuntament, es manté l’alcalde com a president i la regidora de Sanitat com a vicepresidenta. La resta de membres es renoven sense que hagin de ser decidits pel president, i tenen el càrrec a títol personal. La Fundació Sant Llàtzer esdevé clarament una fundació privada a partir d’aquest moment, però manté i reforça la vinculació amb la ciutadania a través de la relació i del projecte en comú amb l’Ajuntament.

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor (alcalde de Terrassa)

VicePresident

Sr. Josep Corominas Busqueta

Vocals

Sr. Marià Gallego Gallego
Mn. Fidel Catalan Catalan
Sr. Pere Montaña Josa
Sr. Jordi Parcerisas Sañé
Sra. Maria Dolors Puig Gasol
Sr. Ignasi Cusidó Simón

Secretari

Josep Mª Playà Massaguer