Governança

Al llarg dels anys, el funcionament de la Fundació i la seva governança han anat canviat. Actualment l’alcalde de Terrassa, Sr. Jordi Ballart, n’és el president i inicialment va nomenar la resta de patrons fins l’any 2012.

Imatges - Governança

A partir del 2012, i per demanda de l’Ajuntament, es manté l’alcalde com a president i la regidora de Sanitat com a vicepresidenta. La resta de membres es renoven sense que hagin de ser decidits pel president, i tenen el càrrec a títol personal. La Fundació Sant Llàtzer esdevé clarament una fundació privada a partir d’aquest moment, però manté i reforça la vinculació amb la ciutadania a través de la relació i del projecte en comú amb l’Ajuntament.

President

Sr. Jordi Ballart Pastor (alcalde de Terrassa)

VicePresident

Sra. Maria Rambla Amat (regidora de Salut)

Vocals

Sr. Josep Coromines Busqueta
Sr. Josep Esplugues Capdet
Sr. Marià Gallego Gallego
Sr. Carles Godall Alcón
Sr. Pere Montaña Josa
Sr. Jordi Parcerisas Sañé

Secretari

Josep Mª Playà Massaguer