Òrgans de govern

La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FDSL) es constitueix al setembre del 2012 per integrar jurídicament a l’EUIT. Està governada pel Patronat de la FDSL que és el màxim òrgan de govern de la Fundació i està composat per:

Presidenta

Sra. Josefina Soler i Carrera

Vocals

Sr. Marià Gàllego Gàllego
Sra. Mª Antònia Villalba Gallo
Dra. Maite Carrassón López de Letona (en representació de l´UAB)

Secretària

Sra. Raquel Gómez Pérez (no patrona)

El Patronat de la FDSL es reuneix un mínim de 2 vegades l’any.
Assisteixen a les reunions:

  • Dra. Montserrat Comellas Oliva (directora de l’EUIT)
  • Sr. Higini López (Cap Administració de l’EUIT)