Activitat Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)

UN BREU PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE L’EUIT

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), té els seus orígens a principis del segle XX quan, a les epidèmies de tifus al 1914, de grip al 1916 i al 1918, es va sumar el desembarcament a Espanya dels ferits de la guerra del Marroc, amb el que l’administració es veia impotent per resoldre els problemes sanitaris del país i donar atenció a les necessitats dels malats, ferits i convalescents.

A l’Estat espanyol, en aquells anys, la formació de les infermeres es realitzava a hospitals i cases de socors, de forma no reglada i atomitzada, i és en aquest context en què la Creu Roja organitza el cos de Dames Infermeres. Fou la reina Victoria Eugènia qui, com a cap suprema d’aquest cos, va potenciar l’inici de la formació oficial de les infermeres.

L’any 1916 s’edita el Reglament per desenvolupar una formació bàsica, aprovat pel Ministerio de Guerra. El 1918 s’inicia el primer curs a les dependències de l’Hospital Clínic, amb un programa de 35 lliçons que, al 1920, ja en el nou hospital de la Creu Roja de Barcelona, s’amplia a 2 anys d’estudis acadèmics, completant la formació d’infermeres professionals.

A partir del curs 1954-55, mitjançant un Decret de 1952 del Ministerio de Educación Nacional, s’autoritza l’escola per tal que pugui impartir la formació de les infermeres com Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS).

El Reial Decret 2128/1977 dóna pas a que les infermeres puguin accedir als estudis de Diplomat Universitari en Infermeria (DUI). Aquest canvi va posar en risc la continuïtat de la formació d’infermeres a l’escola de la Creu Roja, fins que l’UAB, al 1982, va accedir a adscriure l’Escola de la Creu Roja aquesta universitat.

El primer curs de DUI va suposar traslladar l’escola al Passeig de la Reina Elisenda de Montcada. L’any 1986 es va produir un nou trasllat a l’Avinguda de Vallvidrera, i el 1990 es va traslladar definitivament a Terrassa, a l’edifici cedit per la Fundació Sant Llàtzer, situat al número 90 del Carrer de la Riba.

En aquesta ubicació, el 1993, es van iniciar els estudis de Diplomat Universitari de Teràpia Ocupacional, sent la primera Escola Universitària a Catalunya a impartir aquesta titulació.

El nou Espai Europeu per l’Ensenyament Superior (Bolonya 1999), va convertir els estudis universitaris en estudis de grau a partir del curs 2009-2010, motiu pel qual la primera promoció de infermeres i terapeutes de grau, van finalitzar els estudis el 2013.

L’1 d’octubre de 2012, l’Escola Universitària Creu Roja es va integrar a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, dins del Grup Consorci Sanitari de Terrassa, amb l’objectiu d’iniciar la consolidació del projecte universitari.

El 17 de juny del 2016, la gestió de la FSLL torna a desvincular-se de la del CST, atès que les necessitats  de gestió de l’una i de l’altra requereixen ritmes diferents. No així la col·laboració nada d’ambdues entitats, que segueixen cooperant estretament en temes de salut, sobretot els vinculats a la docència, recerca i innovació.

Descarrega el llibre “L’EUIT, una Escola Universitària amb història” 

Tasca Docent