Transparència Fundació Docència Sant Llàtzer

La Fundació per a la Docència Sant LLàtzer (FdSLL) ha creat el portal de transparència, que és l’eina de publicació de la informació pública prevista a la legislació 19/2014 del 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos que s’han posat al seu abast.

D’aquesta manera la FdSLL, amb l’objectiu de facilitar-hi l’accés, posa a disposició d’aquest portal, tota la informació relativa a la gestió i el bon govern de la entitat.

BALANÇOS ABREUJATS ACTIUS

Total ACTIUS 31 agost 2019: 7.304.988,51

Total ACTIUS 31 agost 2018: 7.002.476.84€

Total ACTIUS 31 agost 2017: 6.900.940,06€

Total ACTIUS 31 agost 2016: 6.548.348,17€

Total ACTIUS 31 desembre 2015: 5.739.776,39€

Total ACTIUS 31 desembre 2014: 5.691.414,01€

Dades completes: Obrir document PDF

 

BALANÇOS ABREUJATS PATRIMONI

Total PATRIMONI 31 agost 2019: 7.304.988,51

Total PATRIMONI 31 agost 2018: 7.002.476.84€

Total PATRIMONI 31 agost 2017: 6.900.940,06€

Total PATRIMONI 31 agost 2016: 6.548.348,17€

Total PATRIMONI 31 desembre 2015: 5.739.776,39€

Total PATRIMONI 31 desembre 2014: 5.691.414€

Dades completes: Obrir document PDF

 

COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS

Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2019: 229.474,87€

Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2018: 60.009.11€

Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2017: 70.695,05€

Resultats de l’EXERCICI 31 agost 2016: 4.457,55€

Resultats de l’EXERCICI 2015: 16.564,40€

Resultats de l’EXERCICI 2014: 317.712,58€

Dades completes: Obrir document PDF