Pla Estratègic 2017-2020 Fundació Docència Sant Llàtzer

POSICIONAR LA FdSLL COM UNA FUNDACIÓ DOCENT INTEGRAL EN SALUT.

Una Universitat de referència on els estudiants puguin portar a terme una formació completa i continua, un itinerari formatiu a mida de les seves necessitats i inquietuds durant tota la seva vida professional.

MISSIÓ

Som una institució docent, humanista i integradora, compromesa amb la societat. Mitjançant el desenvolupament, transferència del coneixement i la inquietud investigadora, volem formar professionals de salut competents, propers a les necessitats d’intervenció de la seva professió, que treballin en els nous escenaris de futur amb visió crítica i capacitat transformadora, donant un excel·lent servei a la societat.

VISIÓ

L’EUIT aspira a ser un centre de referència de Catalunya, innovador en la docència i la investigació dintre del sistema universitari i que obri i internacionalitzi les seves activitats.

 

 

 

VALORS

  • Humanista
  • Professional
  • Innovadora
  • Transparent
  • Socialment responsable

 

 

 

EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1.Créixer per convertir-nos en una Fundació de Docència Integral en Salut

1.1. Incrementar l’oferta formativa

1.2. Promoure aliances estratègiques a escala nacional e internacional

1.3. Potenciar el capital humà i adaptar-lo a les noves necessitats

2.Garantir els recursos per millorar l’aprenentatge, la recerca i la innovació

2.1. Ampliar els metres quadrats, del patrimoni de la FSLL, destinats a la docència

2.2. Millorar les instal·lacions i els equipaments actuals

2.3. Millorar la Comunicació Interna

2.4 Desenvolupar SSII

3.Aconseguir notorietat i bona reputació

3.1. Aconseguir visibilitat de marca

3.2. Augmentar la projecció externa mitjançant l’increment de participació del personal docent en actes científics