Governança

Imatges - Governança

El Patronat, és un órgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de cinc membres i un màxim de quinze, representatius  de la societat civil terrassenca, de les administracions públiques, institucions, entitats i associacions professionals que estiguin arrelades a la Ciutat de Terrassa o be,    que observin una coincidència amb la finalitat, interessos, objectius i activitats de la FSLL, amb especial preferència pel mon sanitari, universitari i assistencial.

La presidència del Patronat correspondrà a l’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa. La vicepresidència i el/la secretari/ària seran escollits pel propi Patronat.

President

Sr. Jordi Ballart i Pastor. Alcalde de Terrassa

VicePresident

Sr. Marià Gàllego Gàllego

Vocals

Sra. Laura Rivas Moreno. Regidora de Gent Gran i Salut
Sr. Miquel Pérez Almudaina
Sr. Isidro Colas Castilla
Sr. Isaac Albert Agut
Sr. Jordi Parcerisas Sañé
Sra. Maria Dolors Puig Gasol
Sr. Ignasi Cusidó Simón

Secretari

Josep Mª Playà Massaguer (no patró)