CCAA

Comptes anuals de la Fundació Sant Llàtzer a 31 de desembre de 2016 i 2015

BALANÇOS ABREUJATS ACTIUS

Total ACTIUS 31 desembre 2018: 17.079.960,05€

Total ACTIUS 31 desembre 2017: 16.779.422,23€

Total ACTIUS 31 desembre 2016: 16.692.441,53€

Total ACTIUS 31 desembre 2015: 16.745.503,90€

Total ACTIUS 31 desembre 2014: 17.071.428,36€

Dades completes: Obrir document PDF

 

BALANÇOS ABREUJATS PATRIMONI

Total PATRIMONI 31 desembre 2018: 17.079.960,05€

Total PATRIMONI 31 desembre 2017: 16.779.422,23€

Total PATRIMONI 31 desembre 2016: 16.692.441,53€

Total PATRIMONI 31 desembre 2015: 16.745.503,90€

Total PATRIMONI 31 desembre 2014: 17.071.428,36€

Dades completes: Obrir document PDF

 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS

Resultats de l’EXERCICI 2018: 420.491,29€

Resultats de l’EXERCICI 2017: 238.065,51€

Resultats de l’EXERCICI 2016: 2.691,56€

Resultats de l’EXERCICI 2015: 45.956,53€

Resultats de l’EXERCICI 2014: 134.301,71€

Dades completes: Obrir document PDF