Activitat Social

La nostra activitat

Actualment, la FSLL,  amb la reforma dels seus estatuts del 2012, té com a finalitat essencial sostenir les persones grans i tenir-ne cura amb l’execució de necessitats assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació.

Té cedit en ús l’espai que ocupa l’Associació Alba i el CAP Sant Llàtzer, i realitza diferents accions econòmiques puntuals al Rebost i altres associacions que li ho sol·liciten.

Allotja l’activitat de llarga estada, residència i hospital de dia dels pacients del Consorci Sanitari de Terrassa.

Cedeix els espais de Torrebonica puntualment a diferents entitats socials, culturals i docents sense ànim de lucre.

Estem parlant, doncs, d’una institució que al llarg de la seva història sempre ha estat al servei de la ciutadania i ha construït projectes per a ella, sense més ànim que el de donar-li suport .

Tasca Social