Informació legal

Avís legal

Les dades facilitades a través d’aquest formulari de contacte s’incorporaran a un fitxer de la Fundació Privada Sant Llàtzer, entitat domiciliada a la ciutat de Terrassa (Barcelona), plaça del Doctor Robert núm. 6 , CIF G08244717, i seran tractades per a respondre la seva sol·licitud i enviar-li la informació sol·licitada. La fundació conservarà les seves dades per a enviar-li en un futur informació sobre les activitats de la Fundació que puguin ser del seu interès.
Pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades adreçant-se per escrit al domicili social de la Fundació abans indicat. Així mateix pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a rebre informació per correu electrònic enviant un mail a fundacio@fsll.cat Indicant a l’assumpte “NO VULL REBRE PUBLICITAT”.