La nostra tasca

Social

Actualment, la FSLL,  amb la reforma dels seus estatuts del 2012, té com a finalitat essencial sostenir les persones grans i tenir-ne cura amb l’execució de necessitats assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació.

Té cedit en ús l’espai que ocupa l’Associació Alba i el CAP Sant Llàtzer, i realitza diferents accions econòmiques puntuals al Rebost i altres associacions que li ho sol·liciten.

Allotja l’activitat de llarga estada, residència i hospital de dia dels pacients del Consorci Sanitari de Terrassa.

Cedeix els espais de Torrebonica puntualment a diferents entitats socials, culturals i docents sense ànim de lucre.

Estem parlant, doncs, d’una institució que al llarg de la seva història sempre ha estat al servei de la ciutadania i ha construït projectes per a ella, sense més ànim que el de donar-li suport .

 

Tasca Social

Docent

Actualment la Fundació Docència Sant Llàtzer (FdSLL), amb la seva constitució del 2012, té per objecte afavorir la formació, promoure la docència, la recerca i la investigació en tot allò relacionat amb l’assistència sanitària i sociosanitària, així com fer-ne divulgació i difusió.

L’única línia d’activitat que té actualment és l’Escola Universitària de Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), que es dedica a impartir el grau d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, així com a diversos postgraus i màsters.

 

 

 

logo EUIT

Tasca Docent

Cultural

La Fundació Sant Llàtzer cedeix el seu patrimoni a joves emprenedors que destinen els seus projectes en benefici de la ciutat.
Per altra banda, el seu patrimoni és escollit com a escenari de rodatges de pel·lícules i anuncis publicitaris fet que genera un augment de sinergies col·laboratives, aliances i treball en xarxa amb les diferents entitats donant com a resultat, un augment de prestigi i trajectòria a la ciutat.