La Fundació Sant Llàtzer, l’Ajuntament de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa(CST) descarten tirar endavant definitivament el macroprojecte anunciat el 2010 de fer un campus universitari i de recerca de ciències de la salut a l’entorn de la finca de Mas Viver de Torrebonica. Aquell any, la fundació va comprar per 7,5 milions –dos milions en efectiu i 5,5 en préstec hipotecari a La Caixa– la finca i els entorns de 274.637 m² a Servihabitat, la divisió immobiliària de La Caixa, amb la intenció d’ubicar-hi, entre d’altres, una facultat de medicina i l’escola d’infermeria i teràpia ocupacional (EUIT), serveis de salut i sociosanitaris i desenvolupar-hi projectes de recerca i innovació, com el primer Living Lab Innovation Care de Catalunya, a més de traslladar-hi dependències de l’Ajuntament, però la crisi no ho va fer possible i res d’això es va concretar.

Ara el patronat de la Fundació Sant Llàtzer que presideix l’alcalde Jordi Ballart, i que des del 2012 –a petició del mateix Ajuntament– actua com una fundació privada, ja que els seus membres no han de ser designats per la presidència sinó que ocupen el càrrec a títol personal, vol donar un altre enfocament a la utilització de la fundació i la finca, redefinint el projecte per “focalitzar” una única línia de treball social, va explicar Carme Julian, directora gerent de la Fundació Sant Llàtzer.

La reforma dels estatuts de la fundació del 2012 preveuen que la seva finalitat essencial sigui acollir, sostenir, tenir cura i donar tractament facultatiu a persones i ancians que tinguin necessitats assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació. Actualment, té cedits espais a l’associació Alba, al CST, fa aportacions econòmiques puntuals a associacions com ara el Rebost i cedeix espais de Torrebonica a entitats socials, culturals i sense ànim de lucre. Julián va explicar que avui la fundació es nodreix bàsicament de subvencions i de la gestió del seu patrimoni, que consta de diferents lloguers d’edificis a la ciutat –la fundació té un 20% de la participació al consorci– entre l’hospital i el CAP de Sant Llàtzer i el Centre de Salut Mental de la plaça del Doctor Robert, al mateix Ajuntament, a l’escola Heura, pel rodatge de pel·lícules a Torrebonica o a la pròpia escola d’infermeria (EUIT), tot i que la va comprar a Creu Roja el 2012 per 2,1 milions després que aquesta decidís excloure finalment la docència dins el seu pla estratègic, malgrat haver firmat un conveni un any abans per tirar-ho endavant. Per aquesta operació i per focalitzar l’activitat universitària, la fundació va crear una filial específica, la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, que el 2015 va decidir que la universitat es mantenia dins del municipi i no aniria a Torrebonica.

Amb tot, els resultats financers de la fundació han estat d’uns guanys de 45.957 euros en el tancament de l’exercici del 2015, i les principals despeses provenen de la finca de Torrebonica, en concepte de la suma de personal de manteniment i pagament del préstec hipotecari a La Caixa.

Noticia extreta del diari El Punt Avui